Träd i skog och träd i park

träd vid vatten

De som bor i eller nära skog har ett naturligt umgänge med naturen, de kan ströva omkring, plocka bär och svamp. Kanske till och med fälla egna träd för husbehov. Förr i tiden tog man vad man behövde, och tänkte nog inte så mycket på vad ingreppen fick för följder. Träden växte ju upp igen utan att man behövde bry sig. I dag är det många ungdomar som inte har haft möjlighet till det naturnära umgänget utan känner sig otrygga och osäkra i skog och mark. Då kan de trygga parkerna vara en länk till den “vilda” naturen som har så mycket att erbjuda.

Vård av parkträd

Till skillnad från träden i skogen behöver våra parkträd vård och omsorg. Visserligen ingår det i modernt skogsbruk både röjning och gallring innan det är dags för slutavverkning, med det kan knappast jämföras med den varsamma behandling som parkträden får. Skillnaden består ju i att skogens träd som mest består av barrträd skall växa fort och ha raka, helst kvistfria stammar som blir bra virke, medan parkträden skall finnas där för det estetiska och nyttiga. De ädellövträd som mest förekommer i parkerna är ofta mycket gamla och vördnadsfulla med väldiga och vida kronor med stor lövvolym som ger oss värdefullt syretillskott. I och med att de är gamla så följer att det har en del krämpor som yttrar sig i murkna grenar och i vissa fall röta i stammen efter insektsangrepp. För att komma tillrätta med detta så finns det en yrkeskår av arborister och trädvårdare. En arborist med flerårig utbildning bedömer vad som skall göras och utför detta.

Arborist i arbete

För träd som i stort sett är friska behövs bara så kallad kronrensning då man gallrar bland överflödiga grenar och tar bort de som är döda och annars kan falla ner okontrollerat. I arbetet uppe i träden används speciell utrustning både för klättringen och självsäkringen. För mindre grenar används handsåg, men till de grövre behövs motorsåg och då är det extra viktigt med säkerheten. Om marken nedanför trädet inte är ömtålig så släpps grenarna ner direkt, i annat fall firas de försiktigt ner för att inte orsaka skada. Om ett träd är i så dåligt skick att det måste tas bort och det inte går med kranar och liknande hjälpmedel, så kan arboristen ta ner det bit för bit genom så kallad sektionsfällning som innebär att man först sågar ner alla grenar och sedan stammen i lagom stora kubbar. En tidsödande men ibland nödvändig procedur. En viktig detalj vid arbete uppe i träden är att säkra en snabb nerfärd om arboristen skadar sig och behöver vård omgående.