Dags för nya material i tilläggsisoleringen

1795-1

Det är viktigt att ett hus är väl isolerat. Alla delar måste ses över och underhållas, från tak och fasad till fönster och dörrar. I ett land som Sverige är det extra viktigt eftersom klimatet är hårt och kan tära på byggnaderna. Samtidigt så är just fasaden en viktig del av husets utseende. Genom att hålla den snygg så ger hela byggnaden ett bättre intryck. Viktigt både för de som bor i det samt för omgivningarna.

En trivsam miljö är grundläggande för att alla ska må bra. Så en snygg och väl skött fasad har sin plats. Framför allt är det dock för att skydda huset, och även de som befinner sig i det. Ingen fukt ska kunna komma in och ställa till med skada. Vilka material du använder i fasaden är också viktiga. De ska inte vara farliga att andas och inte heller lättantändliga. Allt detta ska sedan balanseras mot kostnaderna, vilket inte alltid är så lätt. 

Husets ansikte utåt

Du har alltså flera bra anledningar att hålla efter fasaden. Inte minst så handlar det om dina pengar. För en byggnad är en stor investering, oavsett om det är för privat bruk eller en större fastighet. Om du inte tar hand om den på rätt sätt så kan det ses som ett slöseri med dina resurser. För precis som människor skyddar sig mot vädrets makter så behöver ett hus tas om hand. Dess ansikte utåt är inte bara för prydnad, även om det är en viktig detalj. Framför allt så handlar det om vård och omtanke. BBM putsar fasaden så den blir snygg och tät. 

Något att tänka på i sammanhanget är just att välja en bra firma för jobbet. Till att börja med så måste hela fasaden inspekteras, för minsta lilla spricka kan ställa till med stora skador. Om bara lite fukt kommer in så kan hela delar av fasaden sprängas sönder när det fryser till. Vilket i sin tur tillåter ännu mer fukt att komma in, och så vidare. Fasaden bör isoleras väl så att kylan hålls ute tillsammans med fukten. Här bör tänka på vilka material du väljer. Det lönar sig att satsa på https://www.bbmfasad.se/tillaggsisolering/.

1795-2

Att jobba med fasader

Det är en konst att sköta fasader, speciellt om husen är lite större. Satsa därför på regelbundet underhåll av ett väl rekommenderat företag. Du kan spara stora summor genom att inte tillåta det hela att gå för långt. Ibland måste en fasad renoveras. Gammal puts ska bort och nytt läggas på. Det är viktigt att veta vad som fanns tidigare, för det är inte så bra att blanda olika material. Du vill också ha en snygg färg samt en yta som är lätt att hålla efter. 

Men det är inte alltid som en renovering är nödvändig. Det kan räcka med renhåll och putsning, som en sorts ansiktsmask. Alger och annat som inte hör hemma på en fasad tas bort. Huset kan andas och materialet blir inte förstört. Plus att ett rent hus är riktigt snyggt, det ger ett helt annorlunda intryck än ett smutsigt. Ibland blir det krångel med fasadputsningen

Att ta hand om en byggnad är ett fortlöpande arbete. För att underlätta för dig själv kan du lägga upp ett schema, så att det inte blir för mycket på en och samma gång. Vanligtvis så måste du inte putsa eller renovera fasaden så ofta. Det kan bero på var du bor i landet, eftersom vissa klimat är tuffare än andra på ortens hus. Med ett rullande schema kan du hela tiden ha en byggnad som är sund.

Välja rätt isolering för fasaden

Det finns alltså olika material för tilläggsisolering på fasaden. Alla har sina för-och nackdelar, samt ligger i olika prisklasser. Vanligtvis så lönar det sig att bygga ett hus ordentligt från grunden upp. Framför allt om du själv ska bo i det. Vissa utgifter kan du inte komma ifrån, och ibland gäller det att satsa lite extra. Tilläggsisolering fasad måste göras med moderna material enligt den här artikeln i Ny Teknik

Vissa material har nämligen visat sig vara brandfarligare än andra. Det vill säga att om en eldsvåda uppstår så avvecklar de mer rök och är snabbare på att sprida lågorna. Därför är det många som nu förespråkar modernare material, och att det här uppmärksammas. När något sker så analyseras ju situationen och tyvärr ligger tragiska olyckor till grund för de här slutsatserna. 

1795-3

Ny och fin fasad

Om du bygger nytt så är det lättare att välja rätt material redan från början. Anlita en bra byggherre eller entreprenör som vet vad som finns. De kan ge dig all information och göra det enklare för dig att bestämma vilka material eller metoder som ska användas. Tänk även på att du ska underhålla huset, så lägg grunden för det också. Vissa material kräver lite extra omtanke medan du i princip kan glömma bort de andra. 

Det är klart att du inte kan undvika reparationer och renoveringar. Ett hus kan stå i flera hundra år, så det lönar sig att ta hand om det. Förutom att det är en investering så kanske det också har ett visst känslomässigt värde. Du vill kunna ge dina barn ett arv som heter duga, något som de i sin tur kan använda för sin familj. 

Bra material som håller länge

Har du en byggnad som redan står där är det underhåll som är nyckeln. Fasaden bör ses efter, tvättas av eller renoveras, med jämna mellanrum. Framför allt ska du se efter sprickor eller skador, för det är lättare att åtgärda dem medan de är små. Det tar tid och ansträngning att göra allt detta. Om du inte vill göra det själv är det lätt att anlita en utomstående firma. Ofta så har de både större resurser och erfarenhet.

Vare sig det handlar om fasaden eller andra delar av huset så lönar det sig att satsa på kvalitet. Dels så håller det längre, du får mer för pengarna. Men det viktigaste är att de håller huset säkert. Fritt från fukt och mögel, samt utan en stor brandrisk.